ALLMÄNNA VILLKOR

Isabel Wienberg
Legitimerad psykolog
Ringstraße 30
37290 Meissner

Version 1.0
2019-02-05 

1. § Varaktighet och enhet
Den psykologiska behandlingen, rådgivningen och hundassisterade terapin bokas och betalas i enheter. Längden av en enhet bokas online eller när man träffas på plats. Detta ska bokas mellan psykolog och patient eller vårdnadshavare. Honorar gällande de priser som finns på hemsidan hittas under rubriken ”BOKA TIDER”.

2. § Återbud
Återbud eller ändringar ska göras senast 48 timmar innan bokad tid. Vid sent återbud eller uteblivande debiteras man motsvarande kostanden utav tjänsten som bokades.

3. § Tystnadsplikt och sekretess
Som psykolog har jag tystnadsplikt enligt Psykologlag. Det är min skyldighet att bevara din sekretess, därmed garanterar jag att all information som framkommer under en behandling eller en hundassisterad terapi hålls hemligt.

4. § Fakturering och betalningsvillkor
Behandling och rådgivning online samt hundassisterad hundterapi är vårdformer och därför momsbefriade enligt § 6, Abs 1 Z 19 UStG. Tjänsterna betalas via PayPal. Räkningen från Isabel Wienberg, legitimerad psykolog, ska betalas inom åtta dagar. Vid dröjsmål med betalning tillkommer en dröjsmålsränta på 10% per år. En betalningspåminnelse medför även extra kostnader.

5. § Honorar
Alla priser är nettopriser, exklusive moms.

6. § Personligt ansvar för patienten eller patientens vårdnadshavare
Isabel Wienberg, legitimerad psykolog, påpekar att patienter stöds av psykologisk rådgivning och behandling samt att hundassisterad terapi kan påverka genom att stimulera känslor och upplevelser. Psykologen behandlar och stöttar den behövande på ansvarfullt sätt. Patienten har en egen skyldighet att säga till ifall något är oklart eller om något inte går att genomföra. Om missförstånd dyker upp uppmanas patienten att berätta detta för psykologen. Det finns ingen möjlighet till skadeståndsanspråk, rabatter, minskning av faktura eller återbetalning.

7. § Behandling online
Det är kostnadsfritt att besöka Isabel Wienbergs, legitimerad psykolog, hemsida. Likaså är all tillgänglig information kostnadsfri. Tjänsterna som erbjuds på hemsidan, såsom behandling online via videosamtal, ljudsamtal eller chattfunktion ska bokas genom bokningssystemet och är avgiftsbelagda. Vid bristande förbindelse eller teknisk problem som har sin orsak utanför Isabel Wienbergs, legitimerad psykolog, tekniska inflytningsområde tas inget ansvar för. I samband med registrering och bokning av tid via bokningssystem eller chattfunktion accepterar och förbinder sig patienten till priset. Ett första samtal varar i 30 minuter. En behandling online och hundassisterad terapi varar i 50 minuter. Behandling via chattfunktion varar i 30 minuter. Behandling via meddelande är begränsat till enhet/gång och inte till längd. Tider bokas enligt onlinebokningssystemet, vilket man kommer till via startsidan när man trycker på ”BOKA TIDER”. Information om längden på sessionerna/tjänsterna finns under rubriken ”BOKA TIDER - PRISER”. Honorar står det också om under ”BOKA TIDER – PRISER”.

8. § Tekniska krav
Det är en förutsättning att aktuell teknologisk utrustning och god uppkoppling till internet finns för att kunna använda våra tjänster. Skydd för virus eller andra tekniska risker kan inte garanteras. Vi tar heller inte ansvar för bristande uppkoppling eller förbindelse. För användning av tjänsterna krävs internetanslutning, aktuell terminal med webbläsare som har kapacitet för användning av ljud, bild och chattfunktionen. Det kan hända att användningen av våra tjänster kräver mycket surfdata och detta kan medföra extra kostnader, särskilt för mobiler. Kostnaderna och riskerna med internettrafik ansvarar enbart användaren av tjänsterna för. Användaren är härmed informerad om att teknisk användning inte är 100 % skyddat från virus, trojaner, osv.

9. § Publikationer
Publicerat innehåll i form av artiklar och inlägg utformas självständigt av Isabel Wienberg, legitimerad psykolog. Det finns dock inget krav på vetenskaplig noggrannhet eller fullständighet av dessa innehåll.

10. § Meningsskiljaktigheter
Meningsskiljaktigheter som uppstår under behandlingstiden eller på grund av de allmänna villkoren blir en uppgörelse i godo. Det rekommenderas att den som vill lämna klagomål för detta ändamål presenterar sina åsikter eller klagomål skriftligt och meddelar dessa till den 

12. § Domstol
Vid fall av meningsskiljaktigheter som inte kan enas i godo kommer domstolen i Eschwege ta hand om rättegången. Ni accepterar alla villkor skriftligt eller muntligt vid bokning av en tjänst. Avslag till de allmänna villkoren innebär att ordern avslås.

13. § Slutbestämmelse
I fall att vissa bestämmelser i de allmänna villkor inte kan genomföras medan eller efter behandlingen är ändå resten av de allmänna villkoren giltiga. De regler eller paragrafer som helt eller delvis inte varit genomförbara ska ersättas med regler eller paragrafer som inte påverkar eller skadar Roxitherapy. Isabel Wienberg, legitimerad psykolog, har rätt att ändra alla allmänna villkor när som helst. Dessa allmänna villkor finns på svenska och tyska. Rättsligt bindande är endast den tyska versionen. Den svenska versionen är endast avsett som information.1. § Varaktighet och enhet
Den psykologiska behandlingen, rådgivningen och hundassisterade terapin bokas och betalas i enheter. Längden av en enhet bokas online eller när man träffas på plats. Detta ska bokas mellan psykolog och patient eller vårdnadshavare. Honorar gällande de priser som finns på hemsidan hittas under rubriken ”BOKA TIDER”.

MOTTAGNING

Roxitherapy -
den tysk-svenska psykologmottagninegn

SKRIV TILL OSS

psykoloh@roxitherapy.com

RING TILL OSS

+ (46) 079 340 67 54

Kontakta din läkare omedelbart i händelse av psykisk kris eller nödsituationer eller ring 112.

Roxitherapy är inte lämplig för akut psykisk kris eller akuta situationer.