Hej
och välkomna
till Roxitherapy,
den  tysk-svenska
psykologmottagningen

 av Isabel Wienberg


PSYKOLOGMOTTAGNING

Vi erbjuder hundassiserad psykoterapi och samarbeten med företag. 
Den hundassisterade behandlingen kan ske i form av enskilt samtal eller som gruppbehandling hos t.ex. BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). 
För vårdenheter erbjuder vi individuella behandlingsplaner och projekt.
I våra samarbeten med företag erbjuder vi företagshälsa och kompetensutveckling för ledare och chefer. Båda kan ske i enskilt samtal eller i grupp.
På vår hemsida kan ni läsa mer om oss, våra tjänster och boka tid. Alla frågor och funderingar är välkomna. 

På filmen till vänster kan du få mer information.

Vi finns här för dig!

VÅRA TJÄNSTER

Kooperationen  mit anderen psychologischen und psychiatrischen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Jugendämtern und Unternehmen sind ein wichtiger Baustein in unserer Vorstellung eines guten Gesundheitswesens.

SAMARBETE MED FÖRETAG

Samarbete med vårdenheter, psykiatrin, skolor, förskolor, socialtjänst och företag anser vi som en viktig del i att bevara psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

I samarbeten med vårdenheter, psykiatrin, skolor, förskolor och socialtjänsten sammanställer vi individuella vårdplaner samt erbjuder projektarbete.
I ett första icke-bindande samtal pratar vi om era önskemål, behov och frågeställning. Gemensamt kommer vi överens om fortsatt samarbete.

I samarbete med förtag erbjuder vi psykologiskt stöd och behandling både enskilt och i grupp. Vi kan även komma överens om individuella lösningar och projekt. Det flesta medarbetare har ett önskemål om att få stöd av företagshälsan, dock hos en oberoende psykolog. Denna tryggheten kan vi erbjuda.
Detta ger företag möjlighet att förebygga psykisk ohälsa och erbjuda snabb behandling vid försämrat mående. Gemensamt kan vi på det sättet kämpa för medarbetarnas välmående.

Är du interesserad av ett samarbete?
Hör gärna av dig! 

HUNDASSISTERAD PSYKOTERAPI

Även om det finns många olika beprövade terapimetoder, t.ex. KBT som idag visar god framgång vid psykisk ohälsa, finns det dock patienter som gynnas bäst av alternativa terapiinsatser. Hundassisterad behandling består av samma mål, metoder och förlopp som en vanlig behandling förutom att den kompletteras med en terapihund. Hur terapihunden medverkar beror på målsättningen och svårigheterna. Som följd är behandling mer intensiv och behandlingslängden brukar vara kortare.

Den hundassisterade behandlingen arbetar psykiskt, fysiskt, socialt och kognitivt. De positiva effekterna av en terapihund är att det exempelvis frigör må-bra-hormoner (Oxytocin), sänker blodtrycket, dämpar ångesten och stresshormonet kortisol sjunker. Som följd upplevs ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande och ökad lust att interagera med andra. Det stärker även självkänslan och självförtroendet. Detta leder i sin tur till ökad motivation och passivitet bryts.

Utifrån detta finns det många olika svårigheter som gynnas av hundassisterad behandling, exempelvis om man besvärs av ångest, autism, selektiv mutism, social ångest, depression, trauma och relationsbekymmer.

 Der größte Unterschied besteht darin, dass ein Therapiehund passiv oder aktiv die Behandlung unterstützt.

Vem söker vård hos er?

Våra patienter lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. De flesta söker vård för ångest, nedstämdhet, relationsbekymmer och utmattning. Utöver det har många en önskan om flersprigkhet och en förståelse för olika kulturer. Med mig kan du prata svenska, tyska och engelska...eller blanda dess språk.

Våra samarbetspartner är företag, ambassader, socialtjänsten, skolor, förskolor, vårdenheter och psykiatrin. De flesta efterfrågar psykologisk stöd som kan ge "mer" och erbjuder individuella behandlingsplaner.
Alla frågor och funderingar är välkomna. Vi ser fram emot traditionella liksom nya förfrågningar.

Ich bin klinische Psychologin (Master of Science) mit zusätzlicher Behandlungszulassung in Schweden (legitimerad psykolog) und Norwegen (autorisasjon som psykolog) sowie Heilpraktikerin für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz mit staatlicher Heilerlaubnis.

OM MIG

Jag är legitimerad psykolog i Sverige och har autorisasjon som psykolog (i Norge) samt är utbildad i hundassisterad psykoterapi.

Jag har arbetat flera år i såväl Sverige som Tyskland, med både KBT-behandling och forskning för depression, utbrändhet, ångest och stress. Jag har också arbetat och forskat inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), främst inom området neuropsykiatri, med både utredning och behandling. Därför tar jag mig även gärna an föräldrastödssamtal.

Framförallt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och betydelsen av en trygg allians mellan psykolog och patient har haft ett stort inflytande på mitt behandlingssätt.

Jag har en enorm önskan om att psykologisk behandling ska vara lättillgänglig. Det ska vara snabbt och enkelt att få stöd och insatser, därför brinner jag för onlinebehandling.

Behandling via nätet visar lika bra effekt som behandling på fysisk plats. 


Lite kort om mina arbetslivserfarenheter och utbildningar:

Chefpsykolog hos den tysk-svenska psykologmottagningen - Roxitherapy

Legitimerad psykolog och Specialiseringstjänstgörande psykolog inom neuropsykologi (STP) på Barn- och ungdomspsykiatri Hisingen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Projektledare för terapihundprojektet; implementering av hundassisterad behandling och neuropsykologiska utredningar

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) på enheten för Barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (BNK) och Universitätsmedizin Göttingen.


Forskning hos Sahlgrenska Universitetssjukhus (Gillberg Neuropsychiatry Center), Universität Hildesheim und Universität Bremen

Kongress med fokus på depression och utbrändhet

Utbildning inom FACT, MI, ESSENCE, DISCO, ADOS, rehabilitering och hundassisterad psykoterapi

Mer om mig: jag brinner för att skydda och bevara de fria geparderna i Sydafrika och Anatolien Shepherd Dog Programm, draghundsport, Search and Rescue och Yoga.

Min filosofi

Alla har rätt till psykologiskt stöd, psykologisk behandling ska vara lättillgänglig, det ska vara snabbt och enkelt att få stöd och insatser. 

Roxi Gentel

TERAPIHUND

Roxi är en jaktgolden. Sedan hon var en liten valp har hon deltagit på behandlingar. Hon är öppen för alla frågor, samtal och behov. Roxi är utbildad psykoterapihund och älskar varje sekund av sitt arbete.

Roxi älskar draghundsport, Search and Rescue, springa i skogen, äta godis och att mysa. 

VÅRA LÖFTEN

PROFESSIONELLT ARBETE

Vi sträver efter att hålla oss till den aktuella forskningen. 
Vi erbjuder KBT-behandling.
Framförallt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och betydelsen av en trygg allians mellan psykolog och patient har haft ett stort inflytande på mitt behandlingssät.FLEXIBILITET 

Tider kan bokas flexibelt och därför finns det ingen väntetid.TIDSBESPARING

Vi erbjuder hembesök och besök hos vårdenheter samt företag. 
.
.
.

PATIENTEN
LOGIN

Du får tillgång till din personliga Login. Här hittar du bland annat information, övningar och challenges.
SÄKER TEKNIK

Vi änvänder oss av modern och säker teknik. Våra samtal är sekretessbelagda och det gäller tystnadsplikten.

 

HONORAR IN SEK

HUNDASSISTERAD PSYKOTERAPI

 1300
50 Minuter

Hundassisterad behandling består av samma mål, metoder och förlopp som en vanlig behandling förutom att den kompletteras med en terapihund.
På nybesöket lär vi känna varandra, pratar om varför du söker vård och din livssituation. Vi pratar även om dina önskningar och målsättningar. På slutet kommer vi gemensamt överens om hur vi ska fortsätta (behandlingslängd, hur ofta vi ses, o.s.v.).
I behandlingen fokuserar vi på dina problem, önskemål och livssituation.
Vi kommer överens om konkreta mål och sätter upp en individuell behandlingsplan.
Mellan våra samtal arbetar vi med olika hemuppgifter för att få bästa möjliga effekt.
Du har även möjlighet att få tillgång till vårt Login för patienter. Där hittar du övningar, information och utmaningar.

Hur deltar terapihunden i behandlingen?
Hur terapihunden medverkar beror på målsättningen och svårigheterna. Den hundassisterade behandlingen sker både psykiskt, fysiskt, socialt och kognitivt vilket leder till många positiva effekter.

Hur ofta träffas vi?
Gemensamt kommer vi överens om hur ofta vi ses. Behandingslängden och intensiviteten beror på frågeställningen och din livssituation. På grund av de positiva effekterna av terapihunden är behandlingen mer intensiv och behandlingslängden brukar vara kotare.
I början rekomenderas det veckovisa möten, därefter varannan vecka. På slutet träffas vi med större mellanrum för att upprätthålla ditt välmående långsiktigt. 

FÖRETAGSKUNDER

På förfrågan
indivuell

I ett första icke-bindande möte beskriver ni era önskemål, behov och mål. Vi informerar er om våra tjänster. Gemensamt kommer vi överens om fortsatt samarbete. Vårt huvudfokus ligger på hundassisterad behandling och psykisk hälsa på arbetsplatsen.

För psykiatrin och vårdenheter, skolor, förskolor och socialtjänsten erbjuder vi individuella projekt för hundassisterad behandling.

För företag erbjuder vi psykologisk behandling både som enskilt samtal och/eller gruppsamtal. Målet är att stärka psykisk hälsa och förbygga psykisk ohälsa. Lättre till måttlig psykisk ohälsa behandlas.
Gemensamt upprätthåller vi dina medarbetares psykiska hälsa och välmående.
Utöver det erbjuder vi utbildning i ledningskompetenser.
Det finns även möjlighet att få tillgång till vårt Login för patienter. Där hittar ni övningar, information och utmaningar.

Vi kan också diskutera och komma överens om individuella projekt på svenska, tyska eller engelska.

Vilka fördelar har en privat behandling?

Hög individuell behandling just efter dina behov
Flexibel tidsbokning
Nästan ingen väntetid
Inga byråkratiska besvär
Anonymitet hos t.ex. försäkringen, arbetsgivaren, på så sätt undviker du negativa konsekvenser och påföljder (främst i Tyskland)

Behöver du hjälp? Vi finns här för dig!
BOKA TID
Ihr Name bleibt geschützt.
Wir benutzen diese eMail-Adresse nur im Rahmen unserer Praxis.
Mobil oder Festnetz.

VI SAMARBETAR MED OLIKA FÖRETAG OCH VÅRDENHETER

SAMARBETSPARTNER

Samarbeten med vårdenheter och företag är en viktigt del av Roxitherapy, den tysk-svenska psykologmottagningen. Att upprätthålla psykisk hälsa och få tillgång till nya behandlingsmetoder vill vi erbjuda så många som möjligt.

Alla våra samarbetspartner kan inte nämnas på grund av sekretess.
Tack för din förståelse.

Är du interesserad av ett samarbete? Hör gärna av dig!

MOTTAGNING

Roxitherapy -
den tysk-svenska psykologmottagningen

SKRIV TILL OSS

psykolog@roxitherapy.com

RING OSS

+ 46(0)79 340 67 54

Kontakta din läkare omedelbart i händelse av psykisk kris eller nödsituationer eller ring 112.

Roxitherapy är inte lämplig för akut psykisk kris eller akuta situationer.