Hej och välkommen
i den
PERSONLIGA
LOGIN FÖR PATIENTER
hos Roxitherapy

Damit du bestmöglichst in deiner Reise zu besserem psychischem Wohlbefinden unterstützt wirst, findest du hier Informationsmaterial, Übungen und Challenges. Diese ergänzen die in den Sitzungen erarbeiteten Themen.

Your private space

Patienternas sida

För att säkerställa att din resa till välmående och ett liv med god psykisk hälsa blir så bra som möjligt, hittar du olika övningar, information och utmaningar här.
De kompletterar behandlingen och ger dig stöd mellan våra möten.
En del är för att läsa, en del är för att förbereda nästa samtal och en del är för att arbeta med behandlingsinnehåll i efterhand.

Du har tillgång till materialet under hela tiden som vi samarbetar. I våra samtal kommer vi gemensamt överens om vilket material som lämpar sig bäst i nuläget.

Klick här för inloggning.
Om du är nyfiken kan du självklart redan tjuvstarta med övningarna. Var dock snäll mot dig själv och skynda dig inte. Inte allt material är rätt för din frågeställning och det kanske inte är rätt tidpunkt än.

Beroende på frågeställning byts materialet ut och nytt laddas upp, individuellt material för bara dig.

MOTTAGNING

Roxitherapy -
den tysk-svenska psykologmottagningen

SKRIV TILL OSS

psykolog@roxitherapy.com

RING OSS

+ 46(0)79 340 67 54

Kontakta din läkare omedelbart i händelse av psykisk kris eller nödsituationer eller ring 112.

Roxitherapy är inte lämplig för akut psykisk kris eller akuta situationer.