Ångest...Är det bara jag? Eller är det alla? Är detta vanligt?

Av legitimerad psykolog Isabel Wienberg 
Nästan alla känner till ångest. En dålig känsla, en oro. En känsla som man vill bli av med. Men vad ÄR ångest egentligen? Varför känner vi ångest och hur kan jag få hjälp med min ångest?
Läs mer...  

Enligt det evolutionära perspektivet är ångest meningsfullt och nödvändigt.

 Ångesten funkar som en alarmsignal, förbereder kroppen på snabba handlingar och skyddar kroppen. Somliga upplever mer ångest än andra. Detta kan bero på genetiska faktorer, sjukdomshistoria i släkten och hur autonomi (självbestämmande handling) i familjen hanteras.

Oftast är det svårt att svara på frågan VAR och HUR du känner din ångest. Vad gör du när du upplever ångest? När vi människor upplever ångest kan vi få kroppsliga reaktion som exempelvis svettningar, skakningar eller hjärtklappningar. Ångest kan även finnas i tankarna och känslorna utan någon fysisk påverkan. Det kan till exempel vara att man går runt med känslan av att någonting dåligt kommer att ske. Ångesten uttrycker sig på många olika sätt genom exempelvis handlingar, att man kan ha undvikande beteende eller fly vissa situationer. Ibland kan ångesten finnas där hela tiden eller vara kopplad till oron för ångesten, så kallat anticipatorisk ångest. Även olika känslor kan förknippas med ångest, exempelvis om det svartnar framför ögonen på en person så kan tanken hos denne uppstå att den kommer att bli medvetslös.

Man kan inte alltid förklara hur man upplevt ångesten, men detta gör ingenting. Det är något en psykolog kan hjälpa med.I en typisk ångestcykel finns alltid en grundanledning, som till exempel tanken att man inte kommer klara av en uppgift. Tanken är vi medvetna om och den upplevs som ett hot, vilket leder till ångest. Vi människor har i den stunden tre val. Antingen väljer vi att fly, undvika eller hantera situationen. Snabbt börjar fysiska symtom uppstå, som exempelvis hjärtklappningar eller skakningar. När man iakttar dessa fysiska symtom blir tanken fokuserad vid den kroppsliga reaktionen och man ställer in sig mentalt på att det är en fara. Detta leder till att ångesten förstärks. Psykologen hjälper till med att hantera tankarna, de kroppsliga reaktionerna och hur man undviker att hamna i sådana situationer. Man går igenom detta med psykologen och utforskar tillsammans, bit för bit, vad som pågår. Man får bättre kännedom om sig själv och hittar strategier med hjälp av psykologen för hur man kan kontrollera, hantera och besegra ångestkänslorna.

Ångesten kan behandlas väl med hjälp av olika beprövade modeller och metoder som har visat gott resultat. I behandlingen behandlas anledningen bakom ångesten och kvarstående faktorer. En del i behandlingsprocessen blir träning av problemlösning. Träning av problemlösning är en viktig del för att förebygga återfall.

KOM IHÅG ATT:
-Ångesten inte är skadlig för ditt välmående.
-Ta din tid och stanna i ångestsituationen.
-Observera hur ångesten minskas.
-Ångest är en vanlig, men stark kroppslig reaktion.

Liknande svårigheter kan vara:.
Panikångest där framför allt katastroftankar är det centrala. Det finns agorafobi (även kallat för torgskräck), vilket är en stark ångestkänslan för att befinna sig på stora platser, stå i kö eller vara bland mycket människa. Sedan finns generaliserat ångestsyndrom som består av ångest för många olika situationer.

Behöver du hjälp? Behöver du prata? Vi hos Roxitherapy finns här för er! Det är bara att boka en tid till oss.

Hör gärna av er om ni ha frågor eller funderingar.

Delar gärna 

MOTTAGNING

Roxitherapy -
den tysk-svenska psykologmottagningen

SKRIV TILL OSS

psykolog@roxitherapy.com

RING OSS

+ (46) 079 340 67 54

Kontakta din läkare omedelbart i händelse av psykisk kris eller nödsituationer eller ring 112.
Roxitherapy är inte lämplig för akut psykisk kris eller akuta situationer.