Jag är slut. Jag orkar inte mer. Jag är ledsen. Allting är dåligt. En depression kan drabba alla.

Av Legitimerad psykolog Isabel Wienberg, 2019
Du känner dig annorlunda. Du beter dig annorlunda. Du upplever saker annorlunda. Du är orkeslös, ledsen, nedstämd. Du har en känsla av tomhet, känner dig hopplös och orolig. Du har sömnsvårigheter, dålig eller ingen aptit, grubblar mycket och är tillbakadragen. Om barnet eller ungdomen exempelvis blir argt, drar sig tillbaka eller skolan går dåligt kan det handla om en depression.
Läs mer...  

Du känner dig annorlunda. Du upplever saker annorlunda. Du beter dig annorlunda. Kan det vara en depression?

 Depression är ett stort område och nedan kommer ett par kännetecken för depression att beskrivas för att hjälpa dig få svar på dina frågor.

Du upplever dig svag. Du rör dig långsamt. Mimiken är ledsen. Du kanske känner dig som en sten. Du pratar tyst. Du känner dig ofta ledsen, nedstämd, tom, missnöjd, hopplös eller så kanske du helt enkelt inte känner någonting. I kroppen upplevs en stark oro. Det är svårt att sova, man får sämre aptit och sämre sexlust. Det mesta upplevs som negativt. Självförtroendet är lågt. Man grubblar mycket. Motivationen saknas. Man drar sig tillbaka och fattar inga beslut. Barn med depression uppvisar oftast symtom som ångest med många kroppsliga reaktioner, såsom ont i kroppen, huvudvärk, ilska och aggression bland annat. Ungdomar uppvisar symtom som kort stubin, ökad ångest, sömnsvårigheter och aptitlöshet.

Andra kännetecken man kan hitta bland barn och ungdomar som har depression är:

-Tillbakadragenhet
-Passivitet
-Koncentrationssvårigheter
-Skolsvårigheter

En del barn och ungdomar har flera depressiva symtom som de döljer på utsidan. Samtidigt kan de känna skam och därför är det viktigt att prata med både barnet eller ungdomen samt hens vårdnadshavare för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Vårdnadshavarens perspektiv är viktigt för att psykologen ska få en bättre bild och förståelse om hur barnet eller ungdomen beter sig. 

Depression kan drabba alla oavsett ålder. De flesta hamnar i sin första depression mellan 18-30 års åldern, dock finns en ökad tendens hos yngre. World Health Organization, WHO, tror att depressionssjukdomar fram till år 2020 kommer vara den näst största belastningen för hälsan hos folket. Den goda nyheten är att psykologisk terapi har visat mycket gott resultat och framgång kring behandling av depression.

Det här vill jag att ni tar med idag:

-ALLA kan få en depression oberoende av ålder.
-Det finns ingen anledning att känna skam.
-Ju tidigare man söker hjälp, desto mindre blir risken för att hela ditt liv drabbas.
-Ifall du redan känner dig nedstämd, ta en promenad på 30 minuter varje dag och skriv ner en bra sak varje dag för att se om ditt humör förbättras.

Kanske upplever du att beskrivningen enbart delvist stämmer överens med din upplevelse. Detta beror på att depressionssjukdomar är en stor grupp. Denna gruppen kallas för affektiva störningar. Effektiva störningar delas i sin tur in i tre undergrupper:

1. Depressiva störningar
2. Bipolära störningar
3. Andra affektiva störningar

Till gruppen depressiva störningar räknas ”djup depression” som enligt DSM-5 kallas för ”egentlig depression” och dysthymi. Vad gäller bipolära störningar innebär det att en person med cyklotymiska störningar eller bipolär sjukdom typ 1 och 2 upplever höga och låga humörsvängningar (maniska och depressiva perioder). Till den tredje gruppen, andra affektiva störningar, räknas affektiva störning som har utlösts på grund av läkemedel eller missbruk.

Behöver du hjälp? Vill ni prata? Det är bara att boka en tid, snabbt och smidigt. Vi hos Roxitherapy finns här för er!

Hör gärna av er om ni ha frågor eller funderingar.

Delar gärna 

MOTTAGNING

Roxitherapy -
den tysk-svenska psykologmottagningen

SKRIV TILL OSS

psykolog@roxitherapy.com

RING OSS

+ (46) 079 340 67 54

Kontakta din läkare omedelbart i händelse av psykisk kris eller nödsituationer eller ring 112.
Roxitherapy är inte lämplig för akut psykisk kris eller akuta situationer.