HUNDASSISTERAD BEHANDLING

Även om det finns många olika beprövade terapimetoder, t.ex. KBT som idag visar god framgång vid psykisk ohälsa, finns det dock patienter som gynnas bäst av alternativa terapiinsatser. Hundassisterad behandling består av samma mål, metoder och förlopp som en vanlig psykologisk behandling förutom att den kompletteras med en terapihund. Hur terapihunden medverkar beror på målsättningen och svårigheterna.  För hundassisterad behandling träffas vi på plats.

Arbetet med terapihund kan ske

 • Fysiskt
 • Psykiskt
 • Socialt
 • Kognitivt

Positiva effekter av en terapihund är exempelvis:

 • Ökat oxytocin i kroppen
 • Ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande
 • Ökad vilja att interagera med andra
 • Ökad självkänsla och självförtroende
 • Ökad motivation
 • Passivitet bryts
 • Lugn skapas
 • Samhörighet skapas
 • Oron minskar
 • Ångesten minskar
 • Öppnar upp för samtal


Svårigheter som kan behandlas med hjälp av en terapihund är exempelvis:

 • Att ta ansvar
 • Ångest
 • Hänsynstagande
 • Koncentration
 • Oro
 • Perceptuella svårigheter
 • Respekt
 • Självförtroende
 • Samspelsvårigheter/ svårigheter i socialt samspel
 • Tålamod


Utifrån detta finns det många olika diagnosgrupper som gynnas av användningen av en terapihund, t.ex. autism, selektiv mutism, social fobi, depression, trauma, med mera.

 
 
 
 
karta
info
Instagram
LinkedIn