VÅRA TJÄNSTER

Det är tydligt att behovet av psykisk hjälp växer, därför behöver den traditionella sjukvården kompletteras med moderna behandlingsmetoder. Genom behandling via nätet är ni och vi oberoende av vart vi bor eller befinner oss. Ni sparar tid, behöver inte organisera körning, kan ta med psykologen på semester/sommarstuga eller om ni flyttar.

Vi är flexibla vad gäller tider och era behov samtidigt som vi är kompetenta. Ni kan välja mellan videobehandling, telefonbehandling, chatbehandling eller att skriva långa meddelande. All kommunikation sker via säker uppkoppling.

Vår behandling riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. Det kanske är så att ni haft kontakt eller har kontakt med kurator, ungdomsmottagningen, vårdcentralen, BUP eller VUP, men behöver annat stöd. Kanske har ni genomgått en neuropsykiatrisk utredning eller behandling och behöver fortsatt individuellt stöd och samtal.

Vi erbjuder psykologisk behandling, föräldrastöd och rådgivning. För hundassisterad behandling träffas vi personligen.

Exempel på svårigheter

 • Ångest
 • ADL-svårigheter
 • Depression
 • Dyskalkyli
 • Dåligt självförtoende
 • Utbrändhet
 • Premenstruellt syndrom (PMS)
 • Perceptuell över- eller underkänslighet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Kommunikationssvårigheter
 • Sömnsvårigheter
 • Skolsvårigheter
 • Somatiska svårigheter
 • Samspelsvårigheter/ svårigheter i socialt samspel
 • Tvång
 • Överkrav


Vill ni veta mer om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser?
Har kan ni läsa mer.

PSYKOLOGISK BEHANDLING
Om du vill veta mer om vår psykologiska behandlings målsättningar, metoder och tillvägagångssät. »  Läs mer

HUNDASSISTERAD BEHANDLING 
Om du vill veta mer om den hundassisterade behandlingens bakgrund, arbete och positiva effekte. » Läs mer

 
 
 
 
karta
info
Instagram
LinkedIn