Q&A - FRÅGOR OCH SVAR

Vilka metoder jobbar ni med?
Vi arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulness-baserad terapi liksom hundassisterad behandling. Vi arbetar efter den nyaste forskningen.

Varför jobbar ni med behandling online?
Vi arbetar via nätet för att snabbt erbjuda professionell hjälp.

Vad säger forskningen om onlinebehandling?
Det har vistats att behandling online har samm effekt som på en psykologmottagning.

Är behandling via nätet säker?
All kommunikation är sekretessbelagd och vi har tystnadsplikt. Datan är krypterad och säker. Vår onlinebehandling genomförs via en onlinemottagning som är certificerad genom Tysklands Psykologakademi och därmed uppfyller alla riktljner för säker behandling via nätet.

Är onlinebehandling rätt val för mig?
Är du i behov av kontakt med en psykolog men har inte tid? Prata med oss under din håltimme, i bilen efter att du har lämnat barnen på träningen, på lunchrasten eller kanske skriver du ett meddelande i lugn och ro på en regnig söndag. Med oss är det möjligt att ta kontakt med en psykolog när det passar dig. Detta lämpar sig bäst för lättare psykisk ohälsa. Detta passar också dig som önskar förbygga psykisk ohälsa, upprätthålla psykisk hälsa och utvecklas psykologiskt.

När är behandling onlinte inte rätt val?
Detta rekommenderas inte vid svårare psykisk ohälsa, självmordstankar, pågående självdestruktivt beteende, personlighetsstörningar, svåra trauma (PTSD), schizofreni, psykossjukdomar och bipolär sjukdom. Det rekommenderas att ni vänder er till psykiatriska öppenvården eller vårdcentralen. Du kan också ringa 1177 Vårdguiden som kan bedömer ditt behov av vård, vägleder dig rätt och ger dig råd.

Vilka språk talar ni?
Vi pratar flytande svenska, tyska och engelska.

Vem kan vända sig till er?
Vi välkomnar alla.

 
 
 
 
karta
info
Instagram
LinkedIn